torek, 24. januar 2017

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za študenteŠtudent in Dopolnilno zdravstveno zavarovanje


Študent, ki zaključi študij, začne pavzirati ali dopolni 26 let, si mora urediti obvezno zdravstveno zavarovanje. Priporočljivo pa je tudi, da se vključi v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje namreč nudi samo najnujnejše in najosnovnejše zdravstvene storitve, vse ostale pa mora študent (v primeru da nima sklenjenega dopolnilnega zavarovanja) doplačati. Študent, ki nima sklenjenega dopolnilnega zavarovanja mora tako sam plačati večino pregledov, zdravil (tudi če so izdana na recept), v primeru nesreče pa si mora sam kriti pot v bolnišnico z rešilnim vozilom (kar stane več tisoč evrov!).

Trimesečna čakalna doba pomeni, da bo zavarovanec tri mesece od sklenitve dopolnilnega zavarovanja ob obisku zdravnika sam kril delež stroškov zdravstvenih storitev, ki bi bili sicer pokriti iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Torej če študent ne sklene zavarovanja v enem mesecu od izgube statusa / dopolnitve 26 let, bo potem, ko bo sklenil zavarovanje, še tri mesece na istem, kot če ne bi sklenil zavarovanja (v tem času pa bo vseeno moral plačevati tudi premijo)!

Ko se študentu izteče status študenta (zaradi diplome ali začetka pavziranja) ali pa dopolni 26 let, mora v roku ENEGA MESECA


                                  skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje


če ne želi, da zanj velja tri mesečna čakalna doba, ki jo uveljavlja zakon.


Obišči:

Spletno stran: http://www.mojazavarovanja.si


Facebook stran: https://www.facebook.com/mojazavarovanja


YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=H1h9c11xqrs


Vimeo: https://vimeo.com/190840669

             Piši:

              Email: info@mojazavarovanja.siponedeljek, 9. januar 2017

www.mojazavarovanja.si - ZAVAROVANJE ZA TUJINO
Večina ljudi misli, da je za kritje nujne medicinske pomoči v tujini dovolj že sklenjeno osnovno zdravstveno zavarovanje, vendar to ne drži! Zavarovanje za tujino je namenjeno vsem, ki se odpravljate v tujino, pa naj bo to izlet za en dan, na počitnice, daljša potovanja, službeno pot ali študij.
Zakaj bi sklenili zavarovanje za tujino? Ker nudi več kot Evropska zdravstvena kartica.S sklenjenim zavarovanjem za tujino si zagotovite: • 24-urno asistenco v slovenskem jeziku,
 • informacije o najbližji zdravstveni ustanovi,
 • storitve nujne medicinske pomoči tudi v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni zdravstveni mreži obiskane države,
 • nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice ali klinike ter nujno zdravljenje,
 • nujne zobozdravstvene storitve,
 • zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni,
 • iskanje in reševanje ponesrečenih oseb
 • prevoz v domovino,
 • odvetniške storitve,
 • s sklenjenim dodatkom za nezgodno zavarovanje pa si zavarovanje nadgradite tudi z nezgodnim zavarovanjem za čas trajanja potovanja.Ste vedeli?Evropska kartica ne nudi asistence, kar pomeni, da ste v primeru, ko potrebujete medicinsko pomoč, pri iskanju zdravnika ali ustrezne ustanove prepuščeni sami sebi.

Evropska kartica prav tako ne krije stroškov prevoza zavarovane osebe iz tujine v Slovenijo.Kakšno zavarovanje za tujino naj izberem?Pri izbiri paketa je pomembno: • območje, kamor potujete,
 • kakšno višino kritja želite (odvisno od aktivnosti, ki jih boste v tujini počeli),
 • koliko oseb potuje,
 • kolikokrat letno potujete,
 • namen vaših potovanj (počitnice, službena pot).Primer zavarovanca:Zavarovanec se je med dopustom v eni od držav Vzhodne Evrope odpravil na kolesarjenje s prijatelji. Pri padcu s kolesom si je zlomil nogo (golen). Stroški zdravljenja so znašali 350 EUR. Ker je imel sklenjeno zavarovanje za tujino pri Vzajemni, je stroške plačala zavarovalnica.V kolikor želite zavarovanje za tujino nadgraditi z nezgodnim zavarovanjem, lahko za čas potovanja sklenete dodatno nezgodno zavarovanje.Dodatno kritje vključuje: • trajno invalidnost nad 40 % (10.000 €) in
 • dnevno nadomestilo za podaljšano bivanje v bolnišnici v tujini do 30 nočitev za posamezni zavarovalni primer (20 € / nočitev)Cenik dodatka za nezgodno zavarovanje na osebo:
Obdobje potovanja 
 Cena
do vključno enega (1) meseca
1,02 €
do vključno treh (3) mesecev
4,08 €
štiri (4) mesece in več
16,30 €
Multitrip (letna premija)
16,46 €
Cene že vključujejo 8,5 % davek.


Obišči:


Piši:

torek, 3. januar 2017

www.mojazavarovanja.si - Skleni zdravstveno polico in koristi samoplačniške zdravstvene storitve zastonj!
Zdravstvena polica


Čakalne dobe me spravljajo ob živce, za samoplačniški pregled pa nimam denarja! Ste v takšnem brezizhodnem položaju tudi vi?

Ne skrbite, imamo rešitev za vas. Težavam, s katerimi se boste zagotovo srečali tudi vi, se boste izognili s sklenitvijo Zdravstvene police Vzajemna. Ko boste pri svojem zdravniku prejeli napotnico za specialistični pregled, pokličete dežurno številko Vzajemne, kjer vas bodo obravnavali hitro in za vas pripravili individualni načrt poti do zdravja doma ali v tujini. Izvajalca sto­ri­tve si boste lahko izbrali sami v mreži pogod­be­nih par­tner­jev Vzajemne. Na vrsto boste pri­šli takoj, brez čaka­nja. Stro­škov samo­plač­ni­ških zdra­vstve­nih sto­ri­tev, kot so stro­ški spe­ci­a­li­stič­nih zdra­vstve­nih sto­ri­tev, stro­ški ope­ra­tiv­nih pose­gov in podobno, vam ne bo treba plačati. Celoten strošek bo pokrila Vzajemna!

Na vsa vaša vprašanja bo odgovoril naslednji:

VIDEO

Z Zdravstveno polico boste hitro dostopali do kakovostnih specialističnih zdravstvenih storitev, operativnih posegov ali drugega mnenja zase in vaše otroke.

Pripravili smo vam najugodnejšo ceno in lepo darilo ob sklenitvi. Vpišite vaše podatke v:

 MOJA ZAVAROVANJA

Poklical vas bo naš svetovalec in sklenitev Zdravstvene police bo urejena takoj!Informativni primer:

45-letni Peter opra­vlja delo komer­ci­a­li­sta v far­ma­cevt­skem pod­je­tju. Svoj pro­sti čas naj­raje pre­živi z dru­žino, rad tudi kole­sari in teče. Kljub temu, da Peter skrbi za akti­ven in zdrav življenj­ski slog, zaradi pona­vlja­jo­čih bole­čin v prsih obi­šče oseb­nega zdrav­nika, ki mu izda napo­tnico za pre­gled pri spe­ci­a­li­stu kar­di­o­logu. Ker je Peter pred časom skle­nil Zdravstveno polico, kon­tak­tira asi­stenčni cen­ter Vzajemne, kjer mu ure­dijo vse potrebno, da že teden dni kasneje opravi spe­ci­a­li­stični pregled.
Na pod­lagi opra­vlje­nega pre­gleda in vseh pre­i­skav Petra napo­tijo na ope­ra­tivni poseg. Da pre­maga vse dvome, Peter zaprosi za drugo mne­nje. Po pri­do­blje­nem dru­gem mne­nju in posvetu pri zdrav­niku je Peter odlo­čen, da je poseg edina prava pot do zdravja. Zdravstvena polica Petru omo­goči, da zava­ro­val­nica orga­ni­zira in krije stro­ške ope­ra­tiv­nega posega. Zavarovalnica pri­pravi Načrt poti do zdravja in v nje­go­vem imenu opravi pla­čilo in vse potrebno za izvedbo ope­ra­tiv­nega posega.


Zdravstvena polica Petru omo­goči:Okvirni stro­šek: 20.400 EUR
Organizacija in pla­čilo stro­škov spe­ci­a­li­stič­nega pre­gleda (EKG, ultrazvok srca, ultrazvok vra­tnih arte­rij, koronarografija)1.100 EUR
Organizacija in pla­čilo stro­škov pri­do­bi­tve dru­gega mne­nja ter posve­to­val­nega obi­ska pri zdravniku1.300 EUR
Organizacija in pla­čilo stro­škov ope­ra­tiv­nega posega– 13.500 EUR plača zava­ro­val­nica direk­tno izva­jalcu ope­ra­tiv­nega posega – zava­ro­vancu se izplača 4.500 EUR za bol­ni­šnično zdra­vlje­nje in pre­o­sta­nek zava­ro­valne vsote

V mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev Vzajemna Net je trenutno vključenih preko 40 domačih in okoli 30 tujih partnerjev. Z večino domačih partnerjev imamo sklenjene neposredne pogodbe o sodelovanju, za izvajanje storitev v tujini pa smo se povezali z našimi asistenčnimi partnerji, ki nam pomagajo pri zanesljivi organizaciji kvalitetnih zdravstvenih storitev v tujini (www.best-treatment.com, www.medico-veritas.net, www.vc-intl.si). Partnersko mrežo bomo širili in razvijali tako kot nam bodo to narekovale vaše potrebe.

 V njihovo mrežo so vključeni naslednji izvajalci:

Osrednjeslovenska regija

Gorenjska regija

Štajerska regija

Dolenjska regija

Pomurska regija

Primorska regija

Avstrija

www.best-treatment.com

Nemčija

www.vc-intl.si
 • Univerzitetna bolnišnica v Heidelbergu
 • The German Heart Center (Deutsche Herzzentrum München)
 • Die Universitätsmedizin Mannheim

Združene države Amerike

www.vc-intl.si
 • Massachusetts General Hospitals
 • Dana-Farber Cancer Institute
 • Massachusetts Eye and Ear Infirmary
 • Brigham and Women‘s Hospital
 • McLean Hospital
 • Boston Children‘s Hospital
 • Cleveland Clinic
 • MD Anderson Cancer Center
 • Johns Hopkins Hospital
 • Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Hrvaška

www.medico-veritas.net
 • Poliklinika Akromion: specialna bolnica za ortopedijo in travmatologijo – Krapinske toplice/Zagreb
 • Magdalena: Klinika za kardiovaskularne bolezni Medicinske fakultete Univerze J.J. Strossmayarja iz Osijeka – Krapinske toplice/Zagreb
 • Poliklinika Medico – Reka
 • Thalassotherapia Opatija: klinika za zdravljenje, preventivo in rehabilitacijo bolezni srca Medicinske fakultete na Reki – Opatija

Italija

www.medico-veritas.net
 • Casa di Cura Giovanni XXIII. – izvajajo diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo internističnih, kirurških, ortopedskih, ginekoloških bolezni in kompletno diagnostiko – Monastir/Treviso

Piši:

www.mojazavarovanja.si - Skleni najcenejše dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji!
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Najcenejše dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji!Dopolnilno zdravstveno zavarovanje potrebuje vsak, ki ne želi plačevati doplačil za razliko finančnih stroškov, ki nastanejo pri zdravljenju.


Vse tri zavarovalnice, ki ponujajo zavarovanje, po zakonu zagotavljajo popolnoma enaka kritja.


Zato izberi najcenejšo!


Mesečna premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je pri Vzajemni najnižja in znaša


26,79 eur

(z upoštevanim 3% popustom na plačilo s trajnikom)SKLENI
in izberi eno od brezplačnih daril

(izbrano darilo vpiši v obrazec za online sklenitev pod "opombe")
SPAR darilna kartica v vrednosti

25,00 eur 


ali

OPTIKA CLARUS darilni bon v vrednosti

35,00 eur


ali

EXTREME VITAL darilni bon v vrednosti

35,00 eur
SKLENI
Izkoristi najnižjo ceno - izberi lepo darilo!

Zavarovanje za tujino - www.mojazavarovanja.siZavarovanje za tujino
Večina ljudi misli, da je za kritje nujne medicinske pomoči v tujini dovolj že sklenjeno osnovno zdravstveno zavarovanje, vendar to ne drži!


 Zavarovanje za tujino je namenjeno vsem, ki se odpravljate v tujino, pa naj bo to izlet za en dan, na počitnice, daljša potovanja, službeno pot ali študij.

SKLENI ZAVAROVANJE ZA TUJINO


CENIK ZAVAROVANJA ZA TUJINO


ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO ZAVAROVALNINE


Zakaj bi sklenili zavarovanje za tujino? Ker nudi več kot Evropska zdravstvena kartica.


S sklenjenim zavarovanjem za tujino si zagotovite:


 • 24-urno asistenco v slovenskem jeziku,
 • informacije o najbližji zdravstveni ustanovi,
 • storitve nujne medicinske pomoči tudi v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni zdravstveni mreži obiskane države,
 • nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice ali klinike ter nujno zdravljenje,
 • nujne zobozdravstvene storitve,
 • zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni,
 • iskanje in reševanje ponesrečenih oseb,
 • prevoz v domovino,
 • odvetniške storitve,
 • s sklenjenim dodatkom za nezgodno zavarovanje pa si zavarovanje nadgradite tudi z nezgodnim zavarovanjem za čas trajanja potovanja.

Ste vedeli?


Evropska kartica ne nudi asistence, kar pomeni, da ste v primeru, ko potrebujete medicinsko pomoč, pri iskanju zdravnika ali ustrezne ustanove prepuščeni sami sebi.
Evropska kartica prav tako ne krije stroškov prevoza zavarovane osebe iz tujine v Slovenijo.Kakšno zavarovanje za tujino naj izberem?


Pri izbiri paketa je pomembno:


 • območje, kamor potujete,
 • kakšno višino kritja želite (odvisno od aktivnosti, ki jih boste v tujini počeli),
 • koliko oseb potuje,
 • kolikokrat letno potujete,
 • namen vaših potovanj (počitnice, službena pot).

Primer zavarovanca:


Zavarovanec se je med dopustom v eni od držav Vzhodne Evrope odpravil na kolesarjenje s prijatelji. Pri padcu s kolesom si je zlomil nogo (golen). Stroški zdravljenja so znašali 350 EUR. Ker je imel sklenjeno zavarovanje za tujino pri Vzajemni, je stroške plačala zavarovalnica.

V kolikor želite zavarovanje za tujino nadgraditi z nezgodnim zavarovanjem, lahko za čas potovanja sklenete dodatno nezgodno zavarovanje.


Dodatno kritje vključuje:


 • trajno invalidnost nad 40 % (10.000 €) in
 • dnevno nadomestilo za podaljšano bivanje v bolnišnici v tujini do 30 nočitev za posamezni zavarovalni primer (20 € / nočitev)

Cenik dodatka za nezgodno zavarovanje na osebo:Obdobje potovanja 
 Cena
do vključno enega (1) meseca1,02 €
do vključno treh (3) mesecev4,08 €
štiri (4) mesece in več16,30 €
Multitrip (letna premija)16,46 €
Cene že vključujejo 8,5 % davek.Če med bivanjem v tujini potrebujete zdravniško pomoč, vam svetujemo, da takoj pokličete 24-urni asistenčni center Mondial Assistance na telefonsko številko +43 1 525 03 65 15. V asistenčnem centru so vam na razpolago usposobljeni svetovalci, s katerimi se lahko pogovarjate v slovenskem jeziku ali drugem svetovnem jeziku. V primeru, da kontakta ne uspete vzpostaviti, lahko pokličete Vzajemnin dežurni center v Ljubljani: +386 (0)1 47 18 742 od ponedeljka do petka od 7h do 21h, soboto, nedeljo in praznike od 9h do 19h. V asistenčnem centru vam bodo pomagali do storitev, ki jih potrebujete t.j. zdravniške pomoči, prevoza do zdravstvene ustanove ali v domovino, odvetniške pomoči. V primeru, da storitve organizirate sami, seznanite izvajalca storitev s polico zdravstvenega zavarovanja za bivanje v tujini in ga prosite, da kontaktirajo Mondial Assistance. Tako bo stroške teh storitev lahko bo poravnal neposredno Mondial Assistance. Če lažje zbolite ali se lažje poškodujete in stroški ne presegajo 100 EUR, klic na asistenčni center ni obvezen. V primeru manjših storitev, ko so stroški nizki, vam torej svetujemo, da jih poravnate sami na licu mesta in nam ob vrnitvi v domovino pošljete zahtevek za povračilo stroškov. Zahtevek lahko natisnete na tej strani ali pa ga prevzamete v vseh naših poslovalnicah. V želji, da bi vaš zahtevek rešili v najkrajšem možnem času, vas prosimo, da ga natančno in v celoti izpolnite ter obvezno priložite vso dokumentacijo, ki je navedena na zadnji strani zahtevka za izplačilo zavarovalnine. Zahtevek za izplačilo zavarovalnine lahko oddate v naši najbližji poslovalnici ali pa ga pošljete po pošti na naslov: Vzajemna, d.v.z., Oddelek za obdelavo škod zavarovancev, Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Zahtevku za izplačilo zavarovalnine priložite:
 • originalne račune s specifikacijo storitev,
 • kopije izvidov.


Obišči:


Piši: